Če želimo v prihodnje konkurirati trgu, moramo slediti trendom in razvoju tehnologije. Le tako bomo lahko uresničili zastavljene cilje in prodrli na širši evropski trg.